Succes, resultaat en continuïteit zijn een optelsom van
inhoud, kennis, professionaliteit en niet in de laatste plaats van kernwaarden.

 

Alles wat wij zeggen en doen komt voort uit:

 • Transparantie Alle stappen zijn helder voor iedereen. Wij rapporteren duidelijk en begrijpelijk.
 • Open- en eerlijkheid Alleen met openheid behalen we resultaat. We doen niet ingewikkeld en zeggen waar het op staat.
 • Creativiteit Geen klassieke paden maar ´out of the box´-oplossingen.
 • Deskundigheid Geen goede dienstverlening zonder deskundige medewerkers. Hier selecteren wij op en investeren wij in.
 • Resultaatgerichtheid Het doel is werk. Een positief resultaat op een zo kort mogelijke termijn. Daarin gaan we ver.
koers bepalen

Wat biedt Fit door Werk u aan

Een overzicht van de meest geleverde diensten


 • Outplacement

  Onze aanpak Outplacement is meestal het gevolg van (collectief) ontslag. Vaak een zeer onzekere periode met veel vragen, boosheid, teleurstelling en verdriet. Er zijn vele outplacementbureaus in Nederland. Maar de verschillen zijn groot. Elke dienstverlener heeft haar eigen visie en aanpak. Wij zijn in ieder geval overtuigd dat gericht, pragmatisch en goed samenwerken zorgt voor resultaten op de kortst mogelijke termijn.

  Resultaten en doelstelling De doelstelling bij outplacement is voor werknemers doorgaans heel duidelijk: Het vinden van een passende, uitdagende en vooral ook duurzame nieuwe functie, waarin nog jaren met veel plezier gewerkt wordt. Voor de werkgevers levert outplacement vaak een integrale kostenbesparing op. Samen met alle partijen werken we dus toe naar een win-win situatie.

  Gerichte aanpak Na de gratis en vrijblijvende kennismaking en daarna de intake gaan wij direct aan de slag met actieve jobhunting. Uiteraard met uw goedkeuring. Jobhunting is het zoeken naar passende vacatures en actieve bemiddeling. Wij vinden dit de primaire activiteit én verantwoordelijkheid van ons als dienstverlener. Voordeel van deze aanpak is de beperkte duur van ´rouwverwerking´na het verlies van de oude functie. Om een positief resultaat te versnellen starten we direct ook met coaching van de kandidaat.

  Pragmatisch Wij beschikken over veel instrumenten / methodieken die we binnen trajecten kunnen inzetten. Van coaching tot sollicitatietraining en van testen tot het inzetten van zoektrainingen. En altijd één op één! Ook maken wij de cliënten meer weerbaar voor de toekomst. Deze krachtige instrumenten gebruiken we alleen op de momenten dat dit nodig is. Onze aanpak is wars van ‘afvinklijstjes’ en het doen om het doen. Het gaat immers toch om u én het resultaat.

  Goede samenwerking Vertrouwen en hecht contact leidt tot de beste resultaten. Goede afspraken en een heldere taakverdeling zijn natuurlijk ook onontbeerlijk. Dit werkt niet alleen het efficiëntst maar is ook nog leuk en inspirerend!

  Mobiliteitscentrum

  Als u te maken heeft met collectief ontslag door bijvoorbeeld een reorganisatie of overname is het vaak effectiever een mobiliteitscentrum in te richten. Zeker als het gaat om meer dan 25 personeelsleden die ontslagen worden. Ook voor de inrichting, de bemanning en het beheer van een mobiliteitscentrum moet u bij ons zijn. Samen met u bepalen we welke vorm en rol het mobiliteitscentrum moet krijgen. We kijken dan naar zaken als locatie, soorten diensten en aantal medewerkers. Meer weten? Mail of bel ons gerust op: 06-51503665

  In de praktijk

  Vanaf dag één gaan wij voor u op zoek naar passende en duurzame vacatures. Uiteraard in overleg met u. Alle overige benodigde instrumenten zetten wij in op de momenten wanneer dat écht nodig is. Kortom: wij gaan voor een zo snel mogelijk positief resultaat voor ú. In de vorm van een passende en vooral duurzame leuke baan!

  Individuele trajecten Al onze trajecten pakken wij individueel aan. Bij ons komt u dus niet in een ´klasje´ terecht. Outplacementtrajecten zijn maatwerk. Een individuele aanpak past daar goed bij. Elke kandidaat heeft toch immers een andere achtergrond en wens?

  Maar hoe gaat dat dan? Bij ons krijgt u een vaste begeleider. Hij of zij ondersteunt u bij al uw vragen. Daarnaast zorgt deze begeleider dat u op tijd en waar nodig extra hulp krijgt. Denk dan aan (persoonlijkheids-) testen, sollicitatietrainingen en -voorbereidingen, beoordelen en redigeren van uw cv en sollicitatiebrieven en inzetten van coaching. En natuurlijk gebeurt alles één op één…dat kan zelfs bij u aan de keukentafel. Naast uw vaste begeleider krijgt u hulp van uw jobhunter. Vanaf de eerste dag is hij of zij dagelijks aan het zoeken naar passende vacatures op basis van uw wensen. U beslist zelf waarop u wilt solliciteren. Daarnaast bemiddelen wij – na uw goedkeuring – actief binnen ons eigen netwerk.
  Onze klanten (kandidaten) waarderen deze effectieve aanpak!

 • AOV Zelfstandigen

  Verzekeraars hebben steeds meer te maken met een stijging van de schadelast op hun AOV-portefeuille. Zelfstandigen die niet kunnen werken en daarom een uitkering van hun verzekeraar ontvangen, zorgen voor een grote kostenpost. Zelfstandig ondernemers verliezen niet alleen hun inkomsten, maar mogelijk ook hun bedrijf als arbeidsongeschiktheid ontstaat en voortduurt. De ervaring leert dat ondernemers bij arbeidsongeschiktheid zelf actief zoeken naar oplossingen om weer aan het werk te kunnen, dan wel om hun activiteiten (tijdelijk) over te laten nemen, zodat de onderneming door kan gaan. Een deel van de zelfstandigen heeft meer moeite met het vinden van die oplossingen en hebben daarbij ondersteuning nodig.

  Traditionele werkwijze Voor de re-integratie van deze verzekerden worden meestal arbeidsdeskundigen ingezet door de verzekeraars. Naast hun hoofdwerkzaamheden met betrekking tot het beoordelen van de belasting, de arbeidsmogelijkheden van de verzekerden en de afschatting van het AOG-percentage, begeleiden zij ook vaak deze zelfde verzekerden naar een duurzaam inkomen in loondienst of bij het starten van een nieuwe onderneming. Deze begeleiding is echt een vak: de re-integratie begeleiding vraagt om specifieke vaardigheden, kennis en een netwerk. Daarom heeft Fidinn- fit door werk- de werkzaamheden, die vanuit AOV verzekeraars veelal alleen door arbeidsdeskundigen worden uitgevoerd, opgesplitst.

  Werkwijze De arbeidsdeskundige biedt in zijn rapportage de objectivering, de beperkingen ten opzichte van de mogelijkheden en de kanttekeningen m.b.t. haalbaarheid van re-integratie. De casemanager re-integratie neemt dit als startpunt om samen met de verzekerde te bepalen welke activiteiten nodig zijn om de afstand tot betaald werk te verkleinen.

  Ons programma We beginnen met een kennismakingsgesprek bij de verzekerde thuis. Dit is gratis en vrijblijvend en kan indien gewenst in aanwezigheid van de casemanager van de verzekeraar plaatsvinden. Op basis van dit gesprek stelt Fidinn- fit door werk- een individueel Plan van Aanpak op en maakt een all-in offerte.

  Iedere verzekerde heeft een eigen casemanager re-integratie als vaste contactpersoon en daarnaast een vaste jobhunter. Deze vaste contactpersonen kennen de situatie van de verzekerde en weten wat er wel en niet mogelijk is. Vanaf dag één wordt er gestart met jobhunten, om geen kansen te missen. Onderdelen van het Plan van Aanpak die ingezet kunnen worden, variëren van coaching tot sollicitatietraining en van testen tot (zoek)trainingen en werkervaringsplekken.

  Het team Het team van Fit door Werk is zeer gevarieerd in opleiding en achtergrond, zodat er een breed raakvlak is met alle lagen in de markt. Het traject bestaat bij Fidinn- fit door werk - uit een intensieve samenwerking tussen verzekerde, casemanager re-integratie en jobhunter. Dit zorgt voor een spoedige terugkeer in het arbeidsproces en draagt daardoor bij aan de schadelastbeheersing van de verzekeraar.

 • Loopbaanadvies en -coaching

  Tegenzin in je werk? Heb je het niet meer naar je zin in je werk? Mis je de uitdaging en doe je veel op routine? Heb je het gevoel dat je je niet voldoende kunt ontwikkelen en loopt je loopbaan niet meer zoals je wenst? Of ervaar je juist te hoge eisen en ga je over je grenzen heen? Als je niet meer op de juiste plek zit en je weet wat je niét of nog wél wilt? Neem dan nu contact op voor een gesprek!

  De coaching! Afhankelijk van de situatie bestaat een loopbaantraject meestal uit gesprekken en opdrachten. Hiermee ontdek je jouw interesses, talenten en drijfveren. En op welke plek jij het beste tot je recht komt. Daarbij leren wij jou hoe je je gewenste baan kunt vinden. Als er sprake is van blokkades leer jij deze zelf effectief te doorbreken. Aan het eind van het traject heb je een concreet stappenplan om je doel te bereiken. De gesprekken doen we op een voor jou prettige locatie. Dat kan bij ons op kantoor zijn maar ook bijvoorbeeld aan huis of een willekeurige andere locatie.

  Vraag ons naar de mogelijkheden!

 • Preventie

  "Ziek zijn hoeft toch geen arbeidsongeschiktheid te betekenen?" Betrokkenheid en aandacht voor uw medewerkers, de werkplek en het soort werk dat zij uitvoeren draagt in grote mate bij aan de prestaties van uw personeel.

  Fit door Werk is gespecialiseerd in het opsporen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en geeft oplossingen aan u en uw medewerker zodat er mogelijk verzuim voorkomen wordt. Ook als uw medewerker al verzuimt of na een verzuimperiode weer gaat werken (re-integreren), kan een individueel onderzoek en advies verstandig zijn. Hierbij wordt onderzocht welke factoren bijdragen aan de gezondheidsklachten.

  Fit door Werk hanteert een geïntegreerde aanpak waarbij aandacht is voor de fysieke als ook psychosociale aspecten en de werkorganisatie. De medewerker wordt ondersteund bij de re-integratie met als doel een snelle terugkeer naar een gezonde werkomgeving. Wij combineren deze kennis met een gedragsmatige visie: “Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze”.

  In de afgelopen jaren heeft Petra veel verschillende werkomgevingen gezien, waardoor zij een brede ervaring heeft opgedaan. Als extern onafhankelijke slaagt zij er vaak in om tot dan toe onbekende informatie naar boven te halen.

  Wij zoeken samen met u naar oplossingen middels:
  • Arbeidsdeskundig onderzoek
  • Werkplekonderzoek
  • Re-integratiebegeleiding spoor 1 en/of spoor 2
  • Verzuimbegeleiding
  • Verzuimtraining

  Hoe gaat een arbeidsdeskundig onderzoek in zijn werk? De arbeidsdeskundige is specialist op het gebied van re-integratie. Hij of zij kijkt naar de re-integratiemogelijkheden voor uw zieke werknemer. Wanneer medewerkers langdurig uitvallen wegens ziekte of tijdelijke afwezigheid is het belangrijk om zo snel mogelijk, liefst al na 3 maanden, duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden van de medewerker. De schadelast kan hierdoor, voor zowel de medewerker als de werkgever, beperkt worden. De arbeidsdeskundige kan ondersteuning bieden middels onderzoek en advies met als doel zo snel als mogelijk en verantwoord terug te keren naar (eigen) werk.

  Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek wordt o.a. gekeken naar:
  • Geschiktheid eigen werk
  • Mogelijkheden om eigen werk passend te maken
  • Aanwezigheid om eigen werk passend te maken
  • Aanwezigheid ander werk binnen de eigen organisatie
  • Advisering over passend werk bij een andere werkgever
  Er wordt gehandeld binnen de richtlijnen van de sociale wetgeving: de Wet Verbetering Poortwachter. Uiteraard wordt u geïnformeerd over mogelijke subsidies, kortingen of vergoedingen om de schadelast te beperken.

  Wat is een werkplekonderzoek? Betrokkenheid en aandacht voor uw medewerkers, de werkplek en het werk dat zij uitvoeren draagt in grote mate bij aan de prestaties en duurzame inzetbaarheid van het personeel. Een werkplekonderzoek is dan ook een laagdrempelig instrument om verzuim te verkorten, liefst te voorkomen. Bij een werkplekonderzoek is de aandacht voornamelijk gericht op het analyseren van de risico’s op de werkplek en het werkgedrag. Tegelijkertijd wordt een indruk verkregen van onder andere de werksfeer, werkomstandigheden, werkdruk, taakroulatie en de omgang met collega’s en leidinggevende.

  Hoe train je medewerkers ten aanzien van fysieke arbeidsbelasting? De training is bedoeld voor medewerkers die in hun werk regelmatig tillen, manoeuvreren, duwen, trekken en reiken of andere fysiek belastende werkzaamheden uitvoeren. Maar ook voor leidinggevenden die deze werkzaamheden moeten coördineren. Deelnemers krijgen inzicht in het belang van een goede werkhouding en werksituatie. Ze doen kennis op en krijgen tips om de eigen werksituatie en werkhouding te kunnen verbeteren en hoe fysieke (over)belasting te voorkomen.

  De inhoud van de training is altijd maatwerk en hangt af van het soort werkzaamheden. Naast een deel theoretische kennis over en achtergronden van fysieke belasting dit variëren van praktische training in bijvoorbeeld:

  • tiltechnieken en werkhoudingen in een gezondheidsinstelling
  • een roulatiesysteem opzetten voor productiemedewerkers die veel moeten reiken in een hoog tempo aan een productielijn
  • zitinstructies en de bijbehorende bureaustoel- en bureauinstellingen bij beeldschermwerk
  De nadruk ligt bij de trainingen op bewustwording van het gedrag en het nemen van eigen verantwoordelijkheid om de (dreigende) klachten te voorkomen of te verminderen. Wat is een verzuimtraining? Verzuim lijkt een simpel begrip. Iemand verzuimt van zijn werk omdat hij ziek is en als hij weer beter is komt hij weer werken.

  Is het zo eenvoudig? Verzuim heeft veel meer oorzaken, is een resultaat van een keuzeproces, en blijkt in belangrijke mate beïnvloedbaar te zijn. Door de veranderende wetgeving worden de verantwoordelijkheid voor het verzuimmanagement en de financiële gevolgen van verzuim steeds meer binnen de organisatie gelegd. Zo is een organisatie onder meer verantwoordelijk voor de loondoorbetaling van de eerste 2 jaren van arbeidsongeschiktheid en in het geval van eigenrisicodragerschap (ERD) kan de financiële schade zelfs oplopen tot 12 jaar loondoorbetalingsverplichting! Tijdens de verzuimtraining zullen de verschillende visies op verzuim worden besproken waarbij het accent ligt op het gedragsmodel. In het gedragsmodel wordt er van uit gegaan dat bij verzuim sprake is van een keuzeproces. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Inzicht in de theoretische achtergronden van verzuim en de praktische werking van de Wet Verbetering Poortwachter om loonsancties te voorkomen
  • Herkennen van verschillende soorten verzuim (wit-grijs-zwart)
  • Hoe voer ik een verzuimgesprek en wat mag ik een medewerker in zo’n gesprek vragen?
  • Wat kan ik doen om mijn verzuimkosten te verlagen: “van reactief naar een proactief “

  Welke verzuimbegeleiding kan Fidinn- fit door werk- bieden? Fidinn- fit door werk- biedt u praktische verzuimbegeleiding aan (caremanagement). Deze begeleiding richt zich op verantwoorde en duurzame werkhervatting in het eigen werk waarbij het draait om de belasting die een bepaalde taak of functie met zich meebrengt versus de belastbaarheid van een medewerker. Wat kan de medewerker wél en welke ondersteuning heeft hij hierbij nodig? In voorkomende gevallen kunnen ook aanpassingen in het werk en/of de werkplek worden aanbevolen. De verzuimbegeleiding wordt vanuit een onafhankelijke arbeidsdeskundige en gedragsmatige visie bekeken en richt zich naast inhoudelijke aspecten ook op de procesmatige facetten van het ziekteverzuim waarbij u advies krijgt over de wettelijke verplichtingen zoals die voor u gelden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

  Uiteraard krijgt u advies over subsidiemogelijkheden wanneer u hiervoor in aanmerking komt. Ook kunnen wij u ondersteunen in de volgende werkzaamheden:

  • Ziekteverzuimdossiers toetsen conform de Wet Verbetering Poortwachter
  • Beoordelen of opstellen van het re-integratiedossier
  • Re-integratie begeleiding spoor 1 en/of spoor 2

  Wanneer na arbeidsdeskundig onderzoek is gebleken dat de medewerker niet kan terugkeren in zijn eigen functie (spoor 1a) zal deze begeleid moeten worden naar ander werk binnen de eigen organisatie (spoor 1b).

  Mocht er bij de eigen werkgever geen mogelijkheid zijn om de medewerker intern te herplaatsen dan kan de medewerker begeleid worden naar een andere functie buiten de organisatie (re-integratie spoor 2). Een begeleidingstraject, zowel in spoor 1 als in spoor 2, kan volledig op maat worden samengesteld qua inhoud, maar ook qua intensiteit.

  “Langdurend verzuim begint vaak met kort frequent verzuim” Er wordt doorgaans te laat actie ondernomen op een verzuimmelding. Door tijdig gerichte acties te ondernemen, kunnen loonsancties en instroom in de Ziektewet en WGA (Wet gedeeltelijk arbeidsgehandicapten) zoveel mogelijk worden beperkt. Uw schadelast vermindert. Dit geldt voor vaste medewerkers, maar óók voor medewerkers met een contract voor bepaalde tijd of flexmedewerkers.

  Informeer naar onze mogelijkheden.

 • Re-integratie

  Onze aanpak Elke dienstverlener heeft haar eigen aanpak en visie op re-integratie. Wij zijn in ieder geval overtuigd dat gericht, pragmatisch en goed samenwerken zorgt voor resultaten op de kortst mogelijke termijn.

  Resultaten en doelstelling Binnen 1e, 2e en 3e spoor trajecten is onze doelstelling altijd tweeledig: 1) Zorgvuldige dossieropbouw waardoor een eventuele loonsanctie wordt voorkomen. 2) Spoedige werkhervatting bij de eigen werkgever (1e spoor) of nieuwe werkgever.

  Gerichte aanpak Na de gratis en vrijblijvende kennismaking en daarna direct de intake gaan wij direct aan de slag met actieve jobhunting. Uiteraard met uw goedkeuring. Jobhunting is het zoeken naar passende vacatures en actieve bemiddeling. Wij vinden dit de primaire activiteit én verantwoordelijkheid van ons als dienstverlener. Voordeel van deze aanpak is de beperkte duur van ‘rouwverwerking’ na het verlies van de oude functie. Om een positief resultaat te versnellen starten we direct ook met coaching van de kandidaat.

  Pragmatisch Wij beschikken over veel instrumenten / methodieken die we binnen trajecten kunnen inzetten. Van coaching tot sollicitatietraining en van testen tot het inzetten van zoektrainingen. En altijd één op één! Ook maken wij de cliënten weerbaarder voor de toekomst. Deze krachtige instrumenten gebruiken we alleen op de momenten dat dit nodig is. Onze aanpak is wars van ‘afvinklijstjes’ en het doen om het doen. Het gaat immers toch om u én het resultaat.

  Goede samenwerking Vertrouwen en hecht contact leidt tot de beste resultaten. Goede afspraken en een heldere taakverdeling zijn natuurlijk ook onontbeerlijk. Dit werkt niet alleen het efficiëntst maar is ook nog leuk en inspirerend!

  Bij ziekteverzuim

  1e spoor Bij ziekteverzuim wilt u natuurlijk dat uw verzuimende medewerker snel weer aan het werk gaat. Tijdens het eerste ziektejaar (1espoor) ligt de focus op het re-integreren op de eigen werkplek, al dan niet met aanpassingen. Lukt dit niet, dan onderzoeken we of uw organisatie een andere passende functie heeft voor deze medewerker.

  2e spoor Bij een 2e spoor re-integratietraject verleggen we de focus van intern naar extern. Met andere woorden: waar liggen de kansen en mogelijkheden voor uw verzuimende medewerker buiten uw eigen organisatie? Zowel werkgever als werknemer hebben hierbij wettelijke rechten én verplichtingen. De wet die van toepassing is op zowel de 1e als 2e spoor trajecten heet: de Wet Verbetering Poortwachter. Hierin staat welke stappen u verplicht bent te nemen. Start met het 2e spoor nog voordat het tweede verzuimjaar begint. Ook dit is wettelijk verplicht.

  3e spoor Tot slot helpen wij u ook met 3e spoortrajecten. Na de loonbetalingsverplichting van 2 jaar krijgt uw medewerker een keuring voor de WIA. Blijkt dat uw werknemer op basis van deze keuring een WGA-uitkering krijgt toegewezen, dan blijft u de aankomende 10 jaar deze uitkering geheel (bij grote ondernemingen) of gedeeltelijk (bij kleinere ondernemingen) betalen. Dit gebeurt via de verhoging van de gedifferentieerd premie WGA die u van het UWV opgelegd krijgt. Of, als u eigenrisicodrager bent, betaalt u deze uitkering zelf. Al dan niet via uw verzekeringmaatschappij. Een 3e spoor traject houdt in dat uw (ex) medewerker begeleid wordt naar passend werk. Met het doel uw schadelast te beheersen. Meer weten over re-integratie? Neem vrijblijvend contact met ons op via 06-51503665. Wij helpen u graag!

  Wetgeving

  De vele wetten, regels en jurisprudentie over arbeid, ontslag en ziekte veranderen continu. Wij houden op dit vlak de ontwikkelingen nauwlettend voor u bij. Wij informeren en adviseren u als er belangrijke wijzigingen en ontwikkelingen zijn en/of komen.

  Fit door Werk, beschikt over betrouwbare bronnen die wijzigingen op tijd naar ons signaleren. Raadpleeg ons bij vragen of onduidelijkheden. Wij adviseren u met plezier en altijd vrijblijvend!

 • Trainingen

  Voor iedereen die een vervolgstap wil maken in zijn of haar carrière is training en coaching de perfecte tool. Of dit nu vanuit een situatie van werkloosheid is of vanuit een vast dienstverband. Een praktische en leuke training die meteen zorgt voor verbetering en/of uitbreiding van vaardigheden helpt gewoon. Onze ervaring is dat bedrijven en/of individuen die deze stap maken én zetten, een flinke voorsprong op de concurrentie hebben.

  Ook voor training en coaching kunt u bij ons terecht. In groepsverband, individueel of bij uw organisatie in huis.

  Voor wie? Onze trainingen zijn er voor mensen die op zoek zijn naar ander werk en voor organisaties die hun medewerkers willen trainen.

  Werklozen Voor wie op zoek is naar ander werk hebben we aantal specifieke trainingen. Dit zijn onder andere trainingen solliciteren, brieven & cv’s schrijven, communicatieve vaardigheden en assertiviteit. Meestal geven we deze trainingen één-op-één. Een maatwerk training dus. Soms zijn er meer kandidaten met dezelfde trainingsvraag. Dan is een groepstraining ook mogelijk.

  Bedrijven Wilt u één of meer medewerkers trainen? Kies dan voor onze maatwerk incompany trainingen. Samen met u stellen wij een effectief trainingsprogramma samen op basis van uw doelstellingen, wensen en vragen. Onze trainingen zijn praktisch, leerzaam en leuk!

  Ons trainingsaanbod

  Training Communiceren Goede mondelinge communicatie is in het bedrijfsleven en in uw privéleven ontzettend belangrijk. In de training Communiceren leert u op een zeer praktische manier de kracht van goede verbale en non-verbale communicatie en het effectief toepassen hiervan. Onderwerpen Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Het communicatieproces
  • Het belang van je lichaamstaal
  • Luistertechnieken
  • Samenvatten van de essentie
  • Vraagtechnieken
  • Feedback geven en ontvangen
  • Signalen van anderen observeren en interpreteren
  • Gesprekstechnieken om helder een boodschap over te brengen
  • Rollenspellen met acteur

  Resultaat Na afloop van deze boeiende training beschikt u over praktische kennis en vaardigheden om uw boodschap helder over te brengen. Uw gesprekstechnieken zijn sterk verbeterd. U kunt feedback geven en u bent zich bewuster van uw eigen communicatie.

  Voor wie? Deze uitdagende training is bijzonder geschikt voor iedereen die zijn mondelinge communicatieve vaardigheden wil verbeteren. Een vooropleiding voor deze training is niet nodig en de inhoud wordt aan het niveau van de cursist aangepast.

  Maatwerk Heeft u een specifieke trainingsvraag? Ook dan helpen wij u graag. Onze maatwerktrainingsprogramma´s stellen we samen met u samen. We kijken hierbij naar uw gewenste resultaten, vragen, doelstellingen, bedrijfscultuur en problematiek. Of het nu gaat om mondelinge communicatie, schriftelijke communicatie of persoonlijke ontwikkeling. Onze ervaren trainers gaan graag bij u aan de slag.

  Wilt u uw medewerkers trainen? Mail of bel ons dan vandaag nog: 06-51503665.

 • Nazorg

  Onze dienstverlening stopt niet direct bij het vinden van passend werk. Wij houden contact met de werknemer om te horen hoe de nieuwe functie bevalt. Bent u langere tijd uit het arbeidsproces geweest, dan moet u waarschijnlijk weer even wennen. Een compleet nieuwe functie brengt veranderingen met zich mee. Begeleiding hiervan zijn wij als onze service. Voldoet de functie niet? Dan gaan we gewoon aan de slag om hier positieve verandering in aan te brengen. Duurzaam nieuw werk is immers ons doel.